volledige
selfservice
 

Over CheckIn

CheckIn is een selfservice tool voor intermediairs. Flexwerkers en opdrachtgevers nemen jou werk uit handen met behulp van deze tool.

 

Flexwerkers

CheckIn kun je integreren op je homepage. Dit biedt flexwerkers de mogelijkheid om zich niet alleen in te schrijven bij je bureau, maar ook om aan te geven wat voor werk ze zoeken.

 

Opdrachtgevers

De opdrachtgever registreert de naam en het e-mailadres van de nieuwe flexwerker, en de flexwerker zelf doet de rest. Jij hoeft als intermediair zelf verder niets te doen, de online tool bewaakt of alle gewenste gegevens worden geregistreerd. Als er nog gegevens ontbreken krijgt de opdrachtgever of de flexwerker automatisch een alert om deze gegevens alsnog te registreren. Het gevolg is een enorme tijdsbesparing.

 
 

Meer dan alleen NAW-gegevens

 

CheckIn vraagt alle gegevens uit die minimaal noodzakelijk zijn voor de verloning.

CheckIn begint met de uitvraag van de naam van de nieuwe flexwerker, het e-mailadres en het ID bewijs. Deze gegevens worden uitgevraagd bij de opdrachtgever.

Vervolgens krijgt de nieuwe flexwerker een e-mailalert met het verzoek zijn profiel verder in te vullen, met bijvoorbeeld zijn adres, geboortedatum, BSN nummer, rekeningnummer, etc. Tegelijkertijd wordt de opdrachtgever gevraagd om de contractgegevens te registreren zoals contract type, de CAO die van toepassing is, de minimale inlenersbeloning, het afgesproken uurloon, het werkrooster, etc.

Meer dan alleen NAW-gegevens

Met CheckIn is het ook mogelijk om ook andere relevante gegevens uit te vragen, bijvoorbeeld de arbeidshistorie, gevolgde opleidingen en behaalde certificaten etc. Het inregelen en testen van deze specifieke vragen gebeurt op basis van het consultancy tarief van € 130,- per uur.